Villkor kring personuppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter enligt rådande lag.  Vi arbetar enligt gällande data och dataskyddslagar (GDPR). Vi registrerar och lagrar information i vårt kundregister samt bokningsregister. Vi sparar namn, e-postadress och telefonnummer, adress. Vi kan också spara din bils registreringsnummer vid behov. Dina uppgifter sparas där det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet och för att företaget ska kunna uppfylla sina åtaganden till er. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till leverantörer och samarbetspartners som levererar tjänster till oss, såsom IT-tjänster och redovisning. Dina personuppgifter sparas så länge kundförhållandet är aktivt och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Du har rätt att när som helst och utan förklaring få dina uppgifter raderade genom att kontakta oss. Har du fler frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta Camilla@varnamoglas.se.

Webbplatsen sparar ner cookies vid ditt besök. Dessa cookies sparar information kring ditt besök och ger oss möjlighet att föra statistik över webbplatsen och kunna optimera sidan. Vill du inte att vi ska spara dessa cookies, så stäng av cookies i din webbläsare.