AB Värnamo sliperi och glasmästeri grundades redan år 1933, då vi på den tiden sysslade med slipning av framförallt vackra servisglas. Kunskapen och expertisen som grundades då är något som vi är otroligt tacksamma och stolta över att ha kunnat föra vidare och förädla i vårt arbete. Det som vi vill ska genomsyra hela vårt företag är den familjära känslan, som vi kompletterar med att ständigt utveckla personal och maskinpark för att alltid sträva efter att ligga i teknikens absoluta framkant.

Flexibilitet är ett av våra honnörsord, detta innebär att tack vare vår moderna maskinpark så kan vi ställa om extremt snabbt när det krävs och ändå leverera skräddarsydda produkter med mycket kort varsel till våra kunder. Vi anser att det bara är fantasin som sätter gränser för vad som kan genomföras!

Som en stor producent är vi måna om vår gemensamma miljö. Allt glas och all metall källsorteras för hundraprocentig återvinning, inget material ska gå till spillo. I vår anläggning finns också ett modernt reningsverk som renar allt slipvatten som vi sedan återanvänder. Våra lokaler uppvärms av fjärrvärme i syfte att ytterligare värna om vår miljö.

Du är varmt välkommen att kontakta oss

Michael Johansson, VD på Värnamo Sliperi och Glasmästeri
Michael Johansson
VD

Reine Johansson, Delägare på Värnamo Sliperi och Glasmästeri
Reine Johansson
Delägare, skärning

Camilla Johansson, Kundmottaning på Värnamo Sliperi och Glasmästeri
Camilla Johansson
Kundmottagning

Kvalitétsmärkta!

Vi har R-licens. Detta är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar och synliggör företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation. Licensmärkets R står för rekommenderat företag. R-licens utfärdas av R-Företagen. Läs mer rforetagen.se/

Företagsfakta 

Delägare: 2 st | Anställda: ca 30 st | Grundat: 1933

Information och riktlinjer 

Värnamo Sliperi & Glasmästeri AB (VSG) är medlem i branschföreningen Svensk Planglasförening och följer de regler och villkor som branschen tagit fram. Läs mer här ›

Personuppgifter 

 Vi hanterar dina personuppgifter enligt rådande lagstiftning (GDPR). Läs mer här ›

Bilder från vår verksamhet